[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: مقالات آماده انتشار(دوره ۵شماره 10)- پاییز و زمستان ۱۳۹۹ ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
آینده پژوهی گزارشگری پایداری با به کارگیری رویکرد سناریونویسی
دکتر محمد کاشانی پور1، دکتر محمدرضا فتحی2، دکتر امید فرجی3، محمد رحمانی4
1- دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) ، kashanipour@ut.ac.ir
2- استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران (reza.fathi@ut.ac.ir)
3- استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران (omid_faraji@ut.ac.ir)
4- دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،(Mrahmani71@ut.ac.ir)
چکیده:   (2591 مشاهده)
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی فعالیت شرکت­ها گزارشگری پایداری را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز تحقیقات حسابداری مطرح ساخته است. با توجه به تاثیر گزارشگری پایداری بر تداوم فعالیت آتی شرکت­ها، پژوهش حاضر با عنوان آینده­ پژوهی گزارشگری پایداری با به کارگیری رویکرد سناریونویسی صورت گرفته است. روش پژوهش بر مبنای نوع داده، ترکیبی است. پژوهش حاضر در سال 1398 انجام شده است. ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه با 29 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه­ ای، عوامل موثر بر گزارشگری پایداری استخراج گردید. از بین 45 عامل استخراج شده تعداد 20 عامل بر اساس پرسشنامه خبره ­سنجی به عنوان عوامل معنادار شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از پرسشنامه تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک سه عامل: الزامات قانونی، بحران­ های آب و هوایی و زیست­ محیطی و وجود گروه­های حمایت از محیط ­زیست به عنوان پیشران­ های کلیدی موثر بر آینده گزارشگری پایداری انتخاب شدند. در نهایت بر اساس نظرات خبرگان 4 سناریو برای آینده گزارشگری پایداری تدوین شده و پیشنهاداتی در راستای هرکدام ارائه گردیده است.
 
واژه‌های کلیدی: گزارشگری پایداری، آینده پژوهی، نیروی پیشران، سناریونویسی.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/9/25 | پذیرش: 1398/11/12 | انتشار: 1399/12/1
فهرست منابع
1. اکبری، محسن؛ قاسمی شمس، معصومه؛ هوشمند، فاطمه. (1395)، بررسی تاثیر اعتمادبه نفس بیش از حد مدیران بر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 15، صص42-23.
2. برزگری خانقاه؛ جمال و جعفری تراجی، قاسم. (1395). بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 8، شماره 3، صص 120-101.
3. تقیلو، علی‌اکبر؛ سلطانی، ناصر، آفتاب، احمد. (1395)، پیشران‌های توسعه روستاهای ایران، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 20 شماره 4، صص ۱-۲۸.
4. جنانی، محمدحسن و حیدری، محمد. (1390)، امکان سنجی پیاده سازی گزارشگری زیست محیطی در ایران، مجله حسابداری مدیریت، دوره 4، شماره 9، صص 84-69.
5. خوزین، علی؛ طالب نیا، قدرت اله؛ گرکز، منصور؛ بنی مهد، بهمن. (1397)، بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری، مجله حسابداری مدیریت، دوره 11، شماره 36، صص 13-1.
6. دارابی، رویا و اکبری، مریم. (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداری محیط زیست، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، دوره 6، شماره 10، صص 84-71.
7. رشید ارده، حبیب اله و خزایی، سعید. (1395)، تحلیل کلان ‌روندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری، تحلیل تأثیر متقابل (بر گذر)، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره6، شماره 3، صص 57-86.
8. رضائی پیته نوئی، یاسر و صفری گرایلی، مهدی. (1398)، عضویت در گروه‌های تجاری و گزارشگری پایداری شرکت، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری، دوره 10، شماره 3، صص 169-197.
9. زالی، نادر (1388). آینده نگاری توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا(نمونه موردی : استان آذربایجان شرقی)، رساله دکتری، دانشگاه تبریز.
10. زالی، نادر. (1390). آینده‌نگاری راهبردی و سیاست‌گذاری منطقه‌ای با رویکرد سناریونویسی. فصلنامه مطالعات راهبردی, دوره 14، شماره 54، صص 33-54.
11. شفیعی، حسین؛ خدامی پور، احمد؛ دستگیر، محسن. (1396)، تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شماره10، صص 173-155.
12. صنوبر، ناصر و حیدریان، بهنام. (1391)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در ایران، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 1، شماره 1، صص 89-71.
13. طالب نیا، قدرت الله؛ رجب دری، حسین؛ خانی ذلان، امیر رضا. (1397)، بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتها از دیدگاه اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، دوره 26، شماره 2، صص 211-183.
14. عالمشاه، سیدامین. (1393)، بررسی عوامل مؤثر در اتخاذ روش‌های حسابداری ‌مدیریت‌ زیست ‌محیطی(EMA)، مجله حسابداری مدیریت، دوره 7، شماره 22، صص 108-89.
15. عبداله‌زاده، حسن و امین، وحید. (1399)، تاثیر نظریه رفتار برنامه ریزی شده، تعهد اخلاقی و ادراک ریسک بر تمایل به حسابداری و گزارشگری پایداری شرکتی، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره ۵، شماره ۹، مقالات آماده انتشار.
16. فخاری، حسین؛ ملکیان، اسفندیار؛ جفایی رهنی منیر. (1396)، تبیین و رتبه بندی مولفه ها و شاخص های گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره ۲، شماره ۴، صص۱۵۳-۱۸۷.
17. فیاضی آزاد، علی؛ رحمتی، محمدحسین؛ خنیفر، حسین. (1396)، طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، صص 197-181.
18. قادرزاده، سیدکریم؛ کردستانی، غلامرضا، حقیقت، حمید. (1396)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی، پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 6، صص 46-7.
19. کاشانی پور، محمد؛ جندقی، غلامرضا، رحمانی، محمد. (1397)، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 8، شماره 1، صص 31-11.
20. محمدی، جمال و خوزین، علی. (1396)، چارچوب نظری گزارشگری پایداری، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 3، صص 377-365.
21. مرادزاده فرد، مهدی و احمدزاده، حمید. (1385)، گزارشگری پایداری شرکت ها، مجله حسابدار، شماره 177، صص 25-17.
22. معصومی، سید رسول؛ صالح نژاد، سید حسن؛ ذبیحی زرین کلایی، علی. (1397)، شناسایی متغیرهای مؤثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره ۱۸، شماره ۷۰، صص 221-195.
23. ملکیان، اسفندیار؛ سلمانی، رسول؛ شهسواری، معصومه. (1394)، مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، شماره 17، صص74-55.
24. وکیلی فرد، حمیدرضا و حسین پور، فاطمه. (1396)، بررسی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره ۲، شماره ۳، صص 214-185.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری Valued and Behavioral Accountings Achievements
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4263