:: دوره 2، شماره 4 - ( 10-1396 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 153-187 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین و رتبه بندی مولفه ها وشاخص های گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دکتر حسین فخاری1، دکتر اسفندیار ملکیان2، منیر جفایی رهنی3
1- دانشیار وعضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران(نویسنده مسئول) ، h.fakhari@umz.ac.ir
2- استاد وعضوهیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران e.malekian@umz.ac.ir
3- دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه مازندران، ایران m.jafaei@yahoo.com
چکیده:   (2123 مشاهده)
     این پژوهش بدنبال تبیین مدلی برای رتبه بندی شرکت ها از لحاظ میزان گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی و راهبری شرکتی (ای اس جی) به روش تحلیل سلسله مراتبی در ایران می باشد. برای این منظور  بر اساس مدل مفهومی که از چارچوب ها، دستورالعمل ها، سیستم های رتبه بندی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی، گزارشگری پایداری، زیست محیطی و اجتماعی و راهبری، استخراج شده، پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP نتایج آن استخراج شد. در نهایت با بررسی چارچوب ها و دستورالعمل ها و سیستم های رتبه بندی مذکور، هر شاخص تبیین و چک لیستی از معیارها تهیه گردیده و داده های پژوهش به روش تحلیل محتوا از گزارش های مالی 79 شرکت فعال صنایع مختلف طی سال 90 تا 94، جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد افشای اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی به ترتیب با ضرایب 387/0 و 337/0 و 275/0 در مدل دارای بیشترین امتیاز "ای اس جی" می باشند. ضمنا  نرخ ناسازگاری کلیه ابعاد و مؤلفه ها کمتر از 1/0 و قابل قبول است. همچنین یافته ها نشان می دهد که میانگین امتیاز افشای "ای اس جی" در ایران حدود 29 درصد است. افشای اطلاعات راهبری شرکتی در گزارش های شرکتهای ایرانی طی سالهای مورد مطالعه روند صعودی داشته است؛ در حالی که افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت افشای "ای اس جی" روند متغیری داشته است. سطح پایین افشای ابعاد "ای اس جی" در شرکتهای ایرانی، نشان دهنده ی شکاف وضعیت موجود از انتظارات خبرگان است.
واژه‌های کلیدی: گزارشگری زیست محیطی، گزارشگری اجتماعی، گزارشگری راهبری شرکتی، گزارشگری پایداری، گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی و راهبری شرکتی(ESG)، تحلیل سلسله مراتبی((AHP
متن کامل [PDF 531 kb]   (860 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
فهرست منابع
1. آقایی، محمدعلی و کاظم پور، مرتضی.(1395)، تأثیرمسئولیت‌پذیری اجتماعی و تنوع‌پذیری محصولات بر عملکرد شرکت، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره 1، شماره1، صص99-121.
2. حاجیها، زهره و سرفراز، بهمن.(1393)، بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های تجربی، دوره4، شماره 2، صص105-123.
3. حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت الله. (1394)، مدلی برای افشاء مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها و وضعیت موجود آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 29، صص91-110.
4. حساس یگانه، یحیی و سلیمی، محمدجواد. (1390)، مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی ایران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 8، شماره 30، صص1-35.
5. خدامی پور، احمد، شفیعی همت آباد، حمیده.(1392). پایداری شرکتها و اندازه گیری آن، مجله حسابرس، 69 ، صص1-5.
6. دارابی، رویا؛ وقفی، سید حسام و سلمانیان، مریم. (1395). بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، دوره1، شماره 2، صص193-213.
7. طالب نیا، قدرت الله؛ علی خانی، راضیه و مران جوری، مهدی. (1391)، ارزیابی کمیت و ماهیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 19، صص43-60.
8. قاسمی، ساسان و شکری علی آبادی، وحید. بهبود عملکرد سازمان‌ها برای توسعه پایدار. روزنامه دنیای اقتصاد،[22/3/1393]،[http://donya-e-eqtesad.com/news/807924]
9. مهدوی، غلامحسین؛ دریائی، عباسعلی؛ علی خانی، راضیه و مرانجوری، مهدی. (1393)، بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی. مجله پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 15،صص87-103.


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها