:: دوره 4، شماره 8 - ( 12-1398 ) ::
جلد 4 شماره 8 صفحات 62-33 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی
محمد پورکریم1، سعید جبارزاده کنگرلویی2، جمال بحری ثالث3، حسن قلاوندی4
1- دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (pourkarimv@yahoo.com)
2- دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول) ، s.jabbarzadeh@iaurmia.ac.ir
3- استادیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.(bahrisls.j@gmail.com)
4- دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.(galavandi@gmail.com)
چکیده:   (6098 مشاهده)
لحن توسط نسبت واژه های مثبت و منفی که در گزارشهای سالانه هیات مدیره موجود است مشخص می‌شود، که می تواند براساس دو دیدگاه اطلاعاتی و فرصت‌طلبانه بکار رود. دیدگاه اطلاعاتی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود، درحالیکه دیدگاه فرصت طلبانه در قالب مدیریت ادراک،به منظور دستکاری و انحراف در ادراک استفاده کنندگان بکار می رود.حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای کاهش فرصت طلبی مدیران عمل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی است. برای طراحی شاخصی که متغیر حاکمیت شرکتی را اندازه‌گیری کند، از روش تاپسیس استفاده شده است. در این شاخص از شش معیار استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظایف مدیر عامل، کیفیت حسابرسی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت استفاده شد. نمونه پژوهش حاضر که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1389 تا 1395 می‌باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چندگانه با داده‌های ترکیبی از نوع پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، هر چقدر حاکمیت شرکتی قوی‌تر باشد، لحن بدبینانه در گزارشگری مالی بیشتر خواهد بود. به عبارتی حاکمیت شرکتی قوی‌تر، موجب جلوگیری از فرصت‌طلبی مدیرانی می‌شود که از طریق لحن، به مدیریت ادراک استفاده‌کنندگان می‌پردازند.
واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی، گزارش‌های توضیحی حسابداری، لحن بدبینانه گزارشگری مالی
متن کامل [PDF 266 kb]   (907 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/10/8 | پذیرش: 1398/1/14 | انتشار: 1398/11/19
فهرست منابع
1. اله‌یاری، اکبر. (1387). بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 4، صص 108-75.
2. بادآورنهندی، یونس و حشمت، نساء. (1397). اثر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین توانایی مدیران و ایجاد ارزش برای سهامداران. حسابداری مدیریت، شماره 38، صص 108-93.
3. بلکویی، احمد ریاحی. (1381). تئوری‌های حسابداری. (علی پارسائیان)، تهران: انتشارات ترمه، صص 103-102.
4. بنی مهد، بهمن، عربی، مهدی و حسن‌پور، شیوا. (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری. تهران: انتشارات ترمه، صص 24-12.
5. بیگی هرچگانی، ابراهیم، بنی مهد، بهمن، رئیس زاده، سید علیرضا و رویایی، رمضانعلی. (1395). بررسی تاثیر ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر هشداردهی حسابرسان. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، شماره 2، صص 95-65.
6. پورحیدری، امید و سمیعی‌نژاد، نفیسه. (1394). بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 6، صص 80-53.
7. پورحیدری، امید و همتی، داود. (1383). بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سوددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صص 63-47.
8. جامعی، رضا و رستمیان، آزاده. (1395). تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگیهای سود پیش بینی شده. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 29، صص 17-1.
9. حجازی، رضوان و مختاری‌نژاد، حمیدرضا. (1396). رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، شماره 3، صص 60-33.
10. خیراللهی، مریم، آذربایجانی، کریم، قاسمی، محمدرضا. (1391). بررسی کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
11. دانیالی ده‌حوض، محمد و منصوری، حسین. (1391). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و اولویت‌بندی عوامل موثر بر آن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی). شماره 47، صص 96-71.
12. دیانتی دیلمی،زهرا. (1397)روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری همراه با نرم افزلرSPSS. تهران: انتشارات عدالت نوین، صص 129.
13. دیانتی دیلمی، زهرا و ملک محمدی، هادی. (1392). بررسی تاثیر ویژگیهای نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، شماره 13، صص 170-151.
14. رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا. (1397). مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود. پژوهشهای تجربی حسابداری، شماره 30، صص 51-21.
15. رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم و نونهال نهر، علی‌اکبر. (1391). ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، صص 72-47.
16. صفایی، محمد، محمودی درویشانی، بابک و عباسی، ابراهیم. (1396). بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیات درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 23، صص 143-131.
17. میرعلی، مهدیه، غلامی مقدم، فایزه و حصارزاده، رضا. (1397). رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار. دانش حسابداری مالی، شماره 3، صص 98-81.
18. نظری، هنگامه، حصارزاده، رضا و عباس‌زاده، محمدرضا. (1395). بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4، صص 76-55.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 8 - ( 12-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها