:: دوره 6، شماره 11 - ( 6-1400 ) ::
جلد 6 شماره 11 صفحات 275-251 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر شاخص های عملکرد مالی و پیامدهای حسابرسی برخوانایی گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربازار سرمایه ایران
یعقوب حسین پور1، ناصر ایزدی نیا2، حمزه محمدی خشوئی3
1- دانشجوی دکترای حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان ، ایران (yhp.hosseinpour@gmail.com)
2- دانشیار حسابداری ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران (نویسنده مسئول) ، N.Izadinia@ase.ui.ac.ir
3- استادیار حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان ، ایران (mohammadi.khosh@yahoo.com)
چکیده:   (1163 مشاهده)
مدیران و حسابرسان در فرایند عملکرد و حسابرسی در سالهای اخیر به نحوه ارائه اطلاعات و قابلیت خوانایی گزارشگری مالی توجه ویژه ای دارند و تلاش در مدیریت آن دارند . مدیران با فرضیه مبهم سازی مدیریت ، به دنبال مبهم سازی و پنهان کردن اطلاعات از طریق پیچیده کردن و شفافیت کمتر در گزارشگری مالی هستند . از طرفی حسابرسان نیز در تلاش برای ارزیابی مخاطره قراردادهای حسابرسی با صاحب کاران می باشند . هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های عملکرد و پیامدهای حسابرسی بر خوانایی گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این پژوهش از بازده دارایی به عنوان شاخص عملکرد و از تاخیر گزارش حسابرسی و تغییرات حسابرس به عنوان پیامد های حسابرسی و برای سنجش خوانایی از شاخص فوگ استفاده گردیده است. داده های 152 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1389 الی1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع تحلیل رگرسیونی و پانل دیتا بوده و برای آزمون مدلهای پژوهش از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بازده داراییها بر خوانایی گزارش های مالی تاثیر منفی و معنی داری دارد . و همچنین تاخیر گزارش حسابرس بر خوانایی تاثیر مثبت و تغییرات حسابرس بر خوانایی گزارش جسابرس تاثیر منفی و معنی داری دارد .
واژه‌های کلیدی: شاخص عملکرد مالی، پیامد حسابرسی، خوانایی گزارشگری مالی
متن کامل [PDF 240 kb]   (107 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/2/13 | پذیرش: 1400/6/1 | انتشار: 1400/6/1
فهرست منابع
1. احمدی، آمنه و قائمی، محمد حسین (1397). مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی ،
2. ایزدی نیا ، ناصر ؛ پله ، مولود ؛ امیری ، هادی (1398). تاثیر لحن گزارشهای هیئت مدیره بر عملکرد آتی شرکتها مبتنی بر دو دیدگاه علامت دهی و رفتار فرصت طلبانه مدیران، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری ، سال 4، شماره 8، صص 1-31
3. باقری ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس زاده، محمدرضا،(1397). خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری، چشم انداز مدیریت مالی ، سال 8، شماره 23، صص87-103
4. پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال 7، شماره 13، صص 45-72
5. خانی معصوم آبادی، ذبیح الله و رجب دری ، حسین (1398). رابطه ناخوانایی گزارش های مالی و سیاست متهورانه مالیاتی با استفاده از سیستم معادلات همزمان.پژوهش های حسابداری مالی ، سال 11، شماره 1، صص 41-54
6. رضایی پیته نوئی، یاسر و صفری گرایلی، مهدی (1397). خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. پژوهش های حسابداری مالی، دوره 10، شماره 4، صص 43-58.
7. رضوانی، فریبا و برندک، سجاد ( 1398). خوانایی گزارشگری مالی و هزینه های حسابرسی. چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره 2، شماره 18، صص 112-126.
8. سرهنگی، حجت؛ ابراهیمی، سعید؛ الهیاری ابهری، حمید(1393). بررسی اثر یچییدگی گزارشگر ی مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران . بورس اوراق بهادار،27صص59-78
9. صفری گرایلی، مهدی؛ رضائی پیته نوئی، یاسر(1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظری علامت دهی، مجله دانش حسابداری،دوره 9، شماره 2، صص191-218
10. عباس زاده، محمدرضا؛ صالحی، مهدی؛ نسیم طوسی، فرهاد(1398). بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 16، شماره 64، صص 31-57
11. علی خانی، سمیرا. (1396). بررسی ارتباط بازده با سطح خوانایی گزارش های پیش بینی سود و گزارش ها ی حسابرسی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
12. گرجی زاده، داود؛ مرادی، زهرا؛ شریف، زهرا(1398). تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال 3، شماره 22، صص 53-72
13. محمدرضایی، فخرالدین؛ تنانی، محسن؛ علی آبادی، ابوالفضـل (1397) . خطـای حسابرسـی: تـأخیر در گـزارش حسابرسـی و نقـش تعدیلگر مالکیت خانوادگی. بررسی های حسابداری و حسابرسی،25(1)،صص51-70XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 11 - ( 6-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها