فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری- پرسش های متداول
پرسش های متداول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 
1- آیا مقالات ترجمه پذیرش می شود؟
خیر، مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
2- آیا مقالات مروری در نشریه چاپ می شوند؟
خیر.
3- مدت زمانی که یک مقاله جهت داوری طی می کند چه مقدار است؟
این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ یک هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد و  بین یک تا سه ماه به طول می انجامد.
4- عمده­ ترین محورهای مورد نظر نشریه برای انتشار آثار علمی چه محور‌هایی می‌باشد؟

- حسابداری، حسابرسی و گزارشگری از منظر زیست محیطی،مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی (مالی و عملیاتی) و حسابداری پایداری و..

- حسابداری رفتاری ( شامل مباحث مربوط به قضاوت حرفه ای ، مباحث روانشناسی و فرهنگی و..)

توجه: به دلیل تخصصی بودن این مجله در موضوعات حسابداری، از پذیرش مقالات در زمینه های "مالی رفتاری" معذوریم

 - مباحث اخلاقی در حسابداری  و حسابرسی ( اعم از اخلاق حرفه ای، آموزش اخلاق،حسابداری دادگاهی، تقلب و فساد مالی و..)

- حسابداری و حسابرسی اسلامی (اعم از ارائه تئوری های مرتبط یا حسابداری و حسابرسی اسلامی، ارائه مدلهای حسابداری و روشهای حسابرسی برای استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از اتلاف و اسراف آنها، تدوین چارچوب نظری و ساختار گزارشگری و حسابرسی اسلامی، تدوین چارچوب حسابداری بانکداری اسلامی و مباحث حسابداری مرتبط با ابزارهای مالی اسلامی و...)
5- زمان انتشار مجله چگونه است؟
 این مجله بصورت دوفصلنامه (یعنی هر شش ماه یکبار) منتشر می شود. شماره های مربوط به بهار و تابستان هرسال در نیمه اول مهرماه هرسال  و شماره های مربوط به پاییزو زمستان در نیمه اول فروردین  سال بعد بصورت الکترونیک منتشر می شود. نسخه های چاپی این مجله نیز با حداکثر یک ماه فاصله قابل دسترس می باشند
6- آیا برای ارسال مقاله و انجام فرآیند داوری، نویسنده مقاله باید وجهی بپردازد ؟
خیر. کلیه مراحل این مجله اعم از دریافت مقاله و ارسالی برای داوری و انتشار آن مجانی بوده و برای نویسندگان مقالات  هزینه ای ندارد

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.119.31.fa
برگشت به اصل مطلب