[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 2، شماره 4 - ( 10-1396 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 247-275 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و نگرش فرار مالیاتی‌
یعقوب بهشتی1، دکتر رمضانعلی رویایی 2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .ybeheshti@gmail.com
2- استادیار گروه حسابداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول) ، ad_royaee@gmail.com
چکیده:   (1691 مشاهده)
حرفه حسابداری در سالیان گذشته رسوایی‌های متعددی را پشت‌سر نهاده؛ که شخصیت اخلاقی حسابداران را متأثر نموده است. بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حسابداران و مدیران تحت‌تأثیر ارزش‌های اخلاق فردی آنهاست. در این میان فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده غیر‌اخلاقی، از دغدغه‌های امروز جامعه حسابداری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین دو شاخصه اصلی فلسفه اخلاق فردی‌(آرمانگرایی و نسبی‌گرایی) با نگرش نسبت به فرار‌‌ مالیاتی است. داده‌ها با استفاده از 193 عدد پرسشنامه وضعیت اخلاقی فورسیث(1980) و پرسشنامه فرار مالیاتی مک‌گی‌ و‌ نورونها (2008) در سال 1395 و در شهر تهران گردآوری شد. آزمون فرضیه‌ها با  استفاده از نرم‌افزار‌آماریEXCEL   وSPSS  انجام گرفت. آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال‌بودن توزیع داده‌ها به‌کار گرفته شد و با توجه به نرمال‌بودن توزیع داده‌‌ها از آزمون t، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فلسفه اخلاق فردی بر نگرش فرار مالیاتی حسابداران تاثیر گذار است، بطوریکه بین نسبی‌گرایی و نگرش فرار مالیاتی رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد اما بین آرمانگرایی ‌و نگرش فرار مالیاتی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین متغیرهای کنترل شامل میزان‌ تحصیلات، جنسیت و نوع اشتغال در بخش خصوصی یا دولتی، تأثیری بر نگرش فرار مالیاتی ندارند.
واژه‌های کلیدی: اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، فلسفه اخلاق فردی، فرار مالیاتی
متن کامل [PDF 270 kb]   (581 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۵
فهرست منابع
1. اعتمادی، حسین؛ فرزانی، حجت الله؛ غلامی حسین آباد، رضا و ناظمی اردکانی، مهدی.(1389). بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاقی شرکتی بر درک مدیریت سود، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان. ص. 130.
2. اصغری، هادی.( 1387). بررسی موارد عمده‌ی مردود و غیر قابل رسیدگی شدن دفاتر مالیاتی دراداره کل امور مالیاتی استان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. ص.42.
3. امین‌خاکی، علی‌رضا.(1390). برآورد فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده آن در ایران، رساله دکتری، دانشگاه مازندران، نقل در کریمی پتانلار و همکاران(1394).
4. بنی‌مهد، بهمن و بیگی هرچگانی، ابراهیم. (1391). رابطه بین ارزش‌های فردی و نیت اخلاقی حسابرسان، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری،سال هفتم، شماره 4.
5. ثقفی، علی؛ رحمانی، حلیمه و رفیعی، افسانه. (1389). آموزش اخلاق حسابداری در دوره کارشناسی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال پنجم ، شماره1 و 2.
6. جعفری، سید محمد تقی. (1379). اخلاق و مذهب، موسسه تدوین و نشر آثار علاّمه جعفری، ص. 59.
7. چادویک، روث.(1381)."اخلاق حرفه‌ای"، ترجمه بهزاد حمیدیه، (رسالت) اصل مقاله در آدرس زیر قابل دسترسی است: Ruth Chadwich, “professional Ethics”, in Routledge Encyclopedia of Phylosophy, (London: 1998)
8. حجازی، رضوان و مسافری، جنت. (1391). رابطه جنسیت با اخلاق حرفه‌ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، شماره 7.
9. خانی جزنی، جمال.(1385). اخلاق و فناوری اطلاعات، (تهران: انتشارات بقعه)،صص. 129-130.
10. رحمانی، حلیمه و رجب‌دری، حسین.(1395). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان، صص. 53-67.
11. رفیعی، افسانه.(1386). تأثیر جنسیت، مقطع تحصیلی ، دینداری و سابقه کار برتصمیم گیری اخلاقی حسابداران در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
12. رویایی، رمضانعلی و بیات، علی. (1390). آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تأثیر انگیزه اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، بهار، شماره 9.
13. رویایی، رمضانعلی؛ طالب نیا، قدرت اله؛ حساس یگانه، یحیی و جلیلی، صابر. (1392). بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره شانزدهم، بهار، صص. 26-15.
14. ژکس،(1362). فلسفه اخلاق (حکمت عملی)، ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، (تهران: انتشارات امیرکبیر)، ص. 27.
15. شریفی، جعفر.( 1386). تأثیر عوامل فردی بر عملکرد(بهره‌وری) کارشناسان مالیاتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.ص.43.
16. طیب نیا، علی. (1394). گزارش مصاحبه وزیر اقتصاد در وب سایت روزنامه اطلاعات، پنجم اردیبهشت، آنلاین ببینید در: (http://www.ettelaat.com/etiran/?p=115650).
17. عارفی، عباس.(1383). تاریخچه نسبی‌گرایی در فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز، شماره 19.
18. عسکری، علی.(1393). مصاحبه رییس وقت سازمان امور مالیاتی با روزنامه دنیای اقتصاد، سی بهمن 93، آنلاین ببینید در: (http://donya-e-eqtesad.com/news/861636).
19. فرانکنا، ویلیام کی.( 1376). فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، انتشارات قم: موسسه فرهنگی طه، ص. 14.
20. فرزین، فرشیده؛ بنی طالبی‌دهکردی، بهاره و بخشی‌نژاد، محمود.(1395). مقایسه اولویت بندی راهکارهای موضوعی-محتوایی و انگیزشی-ساختاری آموزش اخلاق حرفه‌ای حسابداری به دانش آموزان و دانشجویان رشته حسابداری از دیدگاه دبیران هنرستان و استادان دانشگاه، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، دوره نهم، شماره 29، تابستان، صص. 111-128.
21. کریمی پتانلار، سعید؛ گیلک حکیم آبادی، محمد تقی و صابر نوچمنی، فاضل.(1394). بررسی تأثیر اثر بخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب، پژوهشنامه مالیات، شماره 27، پاییز، صص. 63-91.
22. گنسلر، هری.(1378). درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، مترجم: حمیده بحرینی، انتشارات نقد قلم، ص. 30.
23. لاری‌دشت بیاز، محمود؛ قائم مقامی، کامران و کهرمی، قاسم.(1395). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تاکید بر مؤلفه‌های فرهنگی، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال اول شماره اول، بهار و تابستان، صص. 139-164.
24. مصباح، مجتبی.(1382). فلسفه اخلاق، (قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)، ص.16.
25. معلوف، لوئیس. (1381). المنجد فی اللغه ، ذیل "اخلاق"، مترجم: احمد سیاح، انتشارات غدیر، ص. 194.
26. معینی‌زاده، محسن. (1389). درک دانشجویان حسابداری از اصول اخلاقی حرفه حسابداری: بررسی میان‌فرهنگی ایران و انگلستان، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 3.
27. مکارم شیرازی، ناصر. (1378). اخلاق در قرآن ، انتشارات امیرالمؤمنین،جلد اول.
28. مک‌ناوتن، دیوید.(1380). بصیرت اخلاقی، ترجمه محمود فتحی،(قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)، ص. 19، نقل در انسیه مدنی،(1383)" تبیین فلسفی نقش عواطف و احساسات در اخلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم)، ص. 6.
29. مومنی، منصور و آذر، عادل.(1378). آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، جلد دوم.
30. مهدوی، غلامحسین و علی‌پور، صفدر.(1389). رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکتها، فصلنامه دانش حسابرسی، سال اول، شماره 2، پاییز، ص.33.
31. نیکو‌مرام، هاشم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ طلوعی اشلقی، عباس و تقی پوریان، یوسف. (1393). ارزیابی تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم ، بهار.
32. وبستر، مریام.(1363). واژه نامه انگلیسی به انگلیسی وبستر، نشر ارغوان.
33. همتی، حسن؛ پرتوی، ناصر و ابراهیمی رمنجان، مجتبی. (1393). بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی)، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره23، زمستان، صص. 56-69.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

beheshti Y, royaee R. The Study of Correlation between Personal Moral Philosophy and Attitudes to Tax Evasion . aapc. 2018; 2 (4) :247-275
URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-343-fa.html

بهشتی یعقوب، رویایی رمضانعلی. بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و نگرش فرار مالیاتی‌ . فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. 1396; 2 (4) :247-275

URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-343-fa.htmlدوره 2، شماره 4 - ( 10-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری Valued and Behavioral Accountings Achievements
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855